Çevrenin Önemi

Hasta Eden Çevre
Kişinin çalışma ortamı, ev ortamı, yattığı, uyuduğu,yemek yediği, yaşadığı yerler o kişinin çevresidir.

İnsan sağlığı, daha döllenme anından başlayarak çevresindeki sorunlardan etkilenmekte, bu etkilenme doğumdan ölüme kadar çok değişik boyutlarda sürmektedir.

İnsanın çevresinde ortaya çıkan etkenler hastalıklar için zemin hazırlayabilir, doğrudan hastalık sebebi olabilir ya da bazı hastalıkların gidişini ve sonucunu etkileyebilir.
Çevresel etkenlere bağlı hastalıklar maruziyetle oluşur.
İnsan sağlığını bozan etkenlere maruz kalmak ve bu maruziyetin bir süre devam etmesi hastalığın ortaya çıkmasında ve şiddetinde etkilidir.

Bizzat kendileri ya da taşıdıkları çeşitli sağlık bozucu etkenler itibarıyla çevresel unsurlar dört grupta toplanabilir:

• Fiziksel etkenler: Sıcaklık, soğuk, zararlı ışınlar (ultraviyole), atıklar, konut sağlığı (havalandırma, ısıtma,
aydınlatma vb.), iklim koşulları, hava ve su kirliliği, iş yeri ve çalışma şartları vb.
• Kimyasal etkenler: Zehirler, başta sanayi atıkları olmak üzere çeşitli türlerdeki atıklar vb.
• Biyolojik etkenler: Diğer insanlar, mikroorganizmalar, asalaklar, bitkiler, hayvanlar, hayvansal ve bitkisel besinler vb.
• Psikolojik etkenler: Stres, ruhsal zorlanma, korku, kaygı vb.
Çevresel etkenlere bağlı hastalıkların tedavisinde ilkadım hastalığa sebep olan çevresel etkenlerin vücuda girmesini engellemektir. Ayrıca bu etkenlerin oluşmasını,
gelişmesini ve yayılmasını engelleyici çalışmalarda sağlık hâlinin sürdürülmesi için gereklidir.
Çevresel etkenlerin sebep olduğu hastalıklara şunlar örnek verilebilir:
• Kot taşlama işçilerinde ortaya çıkan silikozis, iş ortamının sebep olduğu bir hastalıktır. Birtakım işlerde
kullanılan silika adlı tozun akciğerlerde ve solunum yollarında birikip iltihaplanma oluşturmasıdır.
• Güneş yanıkları çevresel etmenlere bağlı bir hastalıktır. Güneşte ultraviyole ışınlar 11.00–15.30 arasında
yoğundur. Bu sürede güneş ışınlarına yoğun birşekilde maruz kalan kişinin vücudunda birinci derecedeyanıklar oluşabilir.
• Alerjiler de çevresel etkenlere bağlı hastalıklardır. Havadaki polen parçacıkları alerjiye sebep olabilir.
Ancak herkeste aynı etkiyi göstermez. Alerjiyemeyilli bir genetik yatkınlığa sahip olanlar bu etkiye açıktır.
• Tifüs, veba, tifo, sıtma, sarı ateş, filaryazis, ensefalit gibi hastalıklar, hastalık yapan mikroorganizmaları
insanlara taşıyan eklem bacaklılar ve kemiriciler (sivrisinek, tahtakurusu, bit, pire, kene, karasinek, sıçan, fare vb.) vasıtasıyla yayılır.• Brusella, kuduz, şarbon gibi hastalıklar, insanlara doğrudan hayvanların eti ve derisiyle temas yoluyla, etinin yenmesi ya da sütünün içilmesiyle bulaşabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir